Våra kunder

Några av våra tidigare och nuvarande kunder:

 • Eon – Drift och underhåll av värmeanläggningar och fjärrvärmenät
 • Värmevärden – Drift av värmeanläggningar
 • Atlas Copco – Svets- och verkstadsjobb
 • Billerud Korsnäs – Mekaniskt underhåll
 • ESAB – Svets- och verkstadsjobb
 • Fortum – Drift och underhåll av värmeanläggningar
 • NCC roads – Underhåll av bland annat krossanläggningar
 • NCC construction – Byggsmide
 • Skanska
 • Okubo
 • Kessler
 • Nora åkeri
 • Norabostäder