Våra kunder

Några av våra tidigare och nuvarande kunder:

 • Fortum – Drift och underhåll av värmeanläggningar
 • Eon – Drift och underhåll av värmeanläggningar
 • Atlas Copco
 • Korsnäs – Mekaniskt underhåll
 • NCC Construction – Byggsmide
 • NCC Roads – Underhåll av bland annat krossanläggningar
 • Skanska
 • Okubo
 • Kessler
 • Nora åkeri
 • Lasses flisteknik
 • Norabostäder